Refunder Scandinavia AB

Tegnérgatan 8

113 58 Sztokholm

Numer org.:

556885-1884

Regulamin sprzedaży kart upominkowych

1. Sprzedawcą Kart Upominkowych jest Refunder AB z siedzibą pod adresem Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm, Szwecja. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest listownie pod powyższym adresem oraz pod adresem email [email protected].

2. Sprzedaż Kart Upominkowych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej www.refunder.pl oraz wyłącznie na rzecz Nabywców będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Zamówienia na Karty Upominkowe można składać przez formularz na Stronie Internetowej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Płatność za zamówienie odbywa się za pomocą systemu płatności dostępnego na Stronie. Złożenie zamówienia i opłacenie go w pełnej wysokości jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

4. W celu przeciwdziałania oszustwom finansowym Refunder AB ma prawo do przeprowadzenia elektronicznej weryfikacji tożsamości lub danych Nabywcy, a także do ograniczenia liczby Kart Upominkowych sprzedawanych jednemu Nabywcy.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności to przelew bankowy. Zwroty płatności dokonywane są przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Nabywca przy zakupie.

6. Karty Upominkowe mają postać kodu alfanumerycznego, który udostępniany jest Nabywcy natychmiast po zakupie. Przekazanie kodu następuje w wiadomości SMS, wiadomości email oraz poprzez wyświetlenie na Stronie Internetowej.

7. Wiążące są informacje zawarte na Stronie Internetowej przy kupowanej Karcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka, cechy i warunki korzystania.

8. Wykorzystanie Kart Upominkowych odbywa się zgodnie z zasadami i warunkami wykorzystania Dostawcy, za których treść i zmiany Refunder AB nie ponosi odpowiedzialności. Informacje na ten temat znajdują się pod adresem: https://www.zalando.pl/karta-upominkowa-regulamin

9. Karty upominkowe są wolne od wad prawnych i fizycznych. Reklamacja jest możliwa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. Zgłoszenie reklamacji następuje na adres email: [email protected].
Refunder AB zobowiązuje się do skontaktowania się z osobą zgłaszającą w ciągu 3 dni roboczych w celu rozpoczęcia czynności wyjaśniających.

10. Odstąpienie od zakupu jest możliwe w ciągu 14 dni, na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. Zgłoszenie chęci odstąpienia od zakupu następuje w drodze wysłania wiadomości email na adres [email protected].
Refunder AB zobowiązuje się do skontaktowania się z osobą zgłaszającą w ciągu 3 dni roboczych w celu rozpoczęcia procedury odstąpienia.

11. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą umieszczone w bazie Refunder AB oraz przetwarzane dla celów zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

12. Minimalna wartość karty upominkowej to 25 zł, a maksymalna to 900 zł

13. Kartę upominkową można zrealizować w ciągu 5 lat od jej zakupu.

14. Maksymalne użycie karty upominkowej w jednej transakcji to kwota 900 zł

15. Karta upominkowa jest do wykorzystania wyłącznie w asortymencie modowym Zalando.

16. Cashback nie zostanie przyznany za zakup kart upominkowych Zalando w celu późniejszego zakupu B2B lub dalszej odsprzedaży kart upominkowych

17.  Maksymalna wartość kart upominkowych, którą można wykorzystać w danym miesiącu kalendarzowym, jest ograniczona do kwoty 5000 EUR. Maksymalna wartość kart upominkowych, która może zostać powiązana z kontem klienta w danym miesiącu kalendarzowym, jest ograniczona do kwoty 5000 EUR.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ogólne 

Poniższe warunki mają zastosowanie do sprzedaży kart podarunkowych przez Refunder Scandinavia AB.

Ceny 

Cena podana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT.

Opłata 

Płatność za zakup kart podarunkowych realizowana jest przez firmę Blue Media. 

Warunki dla kart podarunkowych

Wartość kart podarunkowych nie może zostać wymieniona na gotówkę. Zakupioną kartę podarunkową można zwrócić w ciągu 14 dni, o ile nie została wykorzystana. Maksymalna, jednorazowa wartość zakupionej karty podarunkowej to 4.400 złotych. Jeśli zdecydujesz się oddać produkt zakupiony za pomocą karty podarunkowej, kwota zakupu zostanie zwrócona na kartę podarunkową.

Potwierdzenie zakupu karty podarunkowej

Potwierdzenie zakupu jest dostarczane e-mailem i SMS-em (jeśli został podany numer telefonu komórkowego) natychmiast po zatwierdzonej płatności.

Informacje osobiste 

Dane osobowe, które przekazujesz Refunder, są traktowane z najwyższym szacunkiem, a my wykorzystujemy Twoje dane, aby Twoje doświadczenia z Refunder były jak najlepsze. 

Na przykład: 

• Aby móc dostarczyć potwierdzenie zakupu karty podarunkowej za pośrednictwem wiadomości SMS i e-mail,

• Aby móc obliczyć przysługujący Ci zwrot gotówki,

• Aby móc wysyłać biuletyny z naszymi najlepszymi promocjami.

Informacje o firmie 

Refunder Scandinavia AB 

Nr org .: 556885-1884 

E-mail: [email protected]