Ponad 1300 sklepów

Zdobądź zwrot pieniędzy, za wszystko co kupujesz w jednym z naszych 1305 zrzeszonych sklepów. Oferujemy zwrot do 35%

Zobacz wszystkie sklepy

Menu

Regulamin sprzedaży kart upominkowych

1. Sprzedawcą Kart Upominkowych jest Refunder AB z siedzibą pod adresem Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm, Szwecja. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest listownie pod powyższym adresem oraz pod adresem email [email protected].


2. Sprzedaż Kart Upominkowych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej www.refunder.pl oraz wyłącznie na rzecz Nabywców będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


3. Zamówienia na Karty Upominkowe można składać przez formularz na Stronie Internetowej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Płatność za zamówienie odbywa się za pomocą systemu płatności dostępnego na Stronie. Złożenie zamówienia i opłacenie go w pełnej wysokości jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.


4. W celu przeciwdziałania oszustwom finansowym Refunder AB ma prawo do przeprowadzenia elektronicznej weryfikacji tożsamości lub danych Nabywcy, a także do ograniczenia liczby Kart Upominkowych sprzedawanych jednemu Nabywcy.


5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności to przelew bankowy.
Zwroty płatności dokonywane są przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Nabywca przy zakupie.


6. Karty Upominkowe mają postać kodu alfanumerycznego, który udostępniany jest Nabywcy natychmiast po zakupie. Przekazanie kodu następuje w wiadomości SMS, wiadomości email oraz poprzez wyświetlenie na Stronie Internetowej.


7. Wiążące są informacje zawarte na Stronie Internetowej przy kupowanej Karcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka, cechy i warunki korzystania.


8. Wykorzystanie Kart Upominkowych odbywa się zgodnie z zasadami
i warunkami wykorzystania Dostawcy, za których treść i zmiany Refunder AB nie ponosi odpowiedzialności.
Informacje na ten temat znajdują się pod adresem: https://www.zalando.pl/faq/Karty-upominkowe/Realizacja-karty-upominkowej.html


9. Karty upominkowe są wolne od wad prawnych i fizycznych. Reklamacja jest możliwa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. Zgłoszenie reklamacji następuje na adres email: [email protected].
Refunder AB zobowiązuje się do skontaktowania się z osobą zgłaszającą w ciągu 3 dni roboczych w celu rozpoczęcia czynności wyjaśniających.


10. Odstąpienie od zakupu jest możliwe w ciągu 14 dni, na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. Zgłoszenie chęci odstąpienia od zakupu następuje w drodze wysłania wiadomości email na adres [email protected].
Refunder AB zobowiązuje się do skontaktowania się z osobą zgłaszającą w ciągu 3 dni roboczych w celu rozpoczęcia procedury odstąpienia.


11. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą umieszczone w bazie Refunder AB oraz przetwarzane dla celów zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.


12. Minimalna wartość karty upominkowej to 25 zł.